Subjective

Objective

Ad Home

contact for perofessional web development

Giving an Opinion

September 03, 2018
I reckon…. (मलाइ लाग्छ....) I'd say…… (म भन्छु...) Personally, I think… (व्यक्तिगत रुपमा मलाइ लाग्छ.....) What I reckon is … (मलाइ...Read More

एसियाली खेलकुद

September 02, 2018
१५ दिन सम्म भएको १८औं संस्करण ४९ खेल भएका  इण्डोनेसियाको जाकार्ता र पालेङवाङमा भएको एसियाका सबै ४५ मुलुकबाट करिब १० हजारको संख्या...Read More

Video Class

Tips

Powered by Blogger.